19th NAVIGATOR 2019 – The Shipping Decision Makers Forum

За екипа на ПОРТ ФЛОТ – БУРГАС е голямо удоволстие да съобщи предсоящото си участие на 19th NAVIGATOR 2019 – The Shipping Decision Makers Forum , където ще имаме възможността да се срещнем с колеги от бранша, бизнес партньори и представители на водещите комании в корабния и пристанищен бизнес. За нас от основно значение е поддържането на личния контакт с нашите партньори и създавенто на нови контакти в сверата на кобаплаването .
Форумът ще се състои на 29ти Ноември 2019  в FAROS” – Stavros Niarchos Cultural Center  Атина,Гърция.
Цялата инфорамация за събитието,основните теми на дискутиране и официалните гости можете да видите в официалната страница на събитето: https://navigatorltd.gr/19th-navigator-forum-2019/