За нас

Порт Флот – Бургас AД предлага индивидуални решения. Наше задължение е да осигурим качествено обслужване на всички нива на организация. Това означава, че Порт Флот – Бургас АД обслужва индивидуални клиентски нужди, поддържа близки взаимоотношения, осигурява преданност и отговорност към всеки един клиентски проблем.
Усилията ни са насочени към установяването и поддържането на дълготрайни взаимоотношения, комбинирани с разнообразни бизнес възможности.
Ние целим да станем продължение на вашите транспортни нужди.
Следвайки мотото „Ние се грижим за вашите кораби”, Порт Флот – Бургас АД се сертифицира за оценка и акредитация от Стандартите за качество и безопасност:

Одобрен от Lloyds Register за стандартите ISO 9001: 2015 и ISM Code 

ЗАЩИТА НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

Порт Флот – Бургас AД напълно поддържа и остава вярна на своите принципи, засягащи Стандартите на труд и околна среда, придържайки се към ръководенето на екологично съобразен бизнес, така че фирмените действия да се осъществяват по начин, който да въздейства минимално върху околната среда.

ГРИЖА КЪМ
ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Порт Флот – Бургас AД поддържа политика, строго обвързана със здравните въпроси и условията на безопасност. Компанията извършва ежегодни оценки на риска за здравето и безопасността и планира периодично как да се справя с инциденти като пожар, природни бедствия, терористични актове, болести, сериозни наранявания и др. Предоставяне на превантивно обучение и инструктаж за безопасност и охрана на труда на всички служители, като се вземат предвид всички специфичени рискове, с който те могат да се сблъскат. Непрекъснато наблюдаваме ефективността на процедурите и обученията по здраве и безопасност.

СЪОТВЕТСТВИЕ
СЪС ЗАКОНИТЕ
И НАРЕДБИТЕ

Порт Флот Бургас AД води политика, съобразена изцяло със законите и наредбите.

СЕРТИФИКАТИ

Порт Флот – Бургас AД предлага индивидуални решения. Наше задължение е да осигурим качествено обслужване на всички нива на организация.

Следвайки мотото „Ние се грижим за вашите кораби”, Порт Флот Бургас ЕООД се сертифицира за оценка и акредитация от Стандартите за качество и безопасност