Финансови отчети годишни

Информация за акциите

Отчети

Общо събрание

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Вътрешна информация

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Контакти с инвеститорите

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Порт Флот – Бургас AД предлага индивидуални решения. Наше задължение е да осигурим качествено обслужване на всички нива на организация.

Следвайки мотото „Ние се грижим за вашите кораби”, Порт Флот Бургас ЕООД се сертифицира за оценка и акредитация от Стандартите за качество и безопасност