Подай сигнал

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, транспониращ  Директива ( ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. ( т.нар. Whistleblower Directive )

Сигнали за нарушение или за установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-жа Виктория Дерелиева, Експерт подбор на персонала и длъжностно лице по защита на личните данни, която е определена за отговорно лице за получаването, регистрацията и потвърждаване на получаването на сигнали в Порт Флот – Бургас АД.

Как може да подадете сигнал за нарушение:

Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:

  1. Лично на отговорното лице;
  2. Чрез електронна поща с електронен

адрес: portflotburgas.signals@gmail.com

  1. Чрез пощенска пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, на адреса на Порт Флот – Бургас АД,  8000 гр.Бургас, ул.“Кн.Ал.Батенберг“ № 1

Писмените сигнали се подписват саморъчно от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с електронен подпис.

 

Порт Флот – Бургас AД предлага индивидуални решения. Наше задължение е да осигурим качествено обслужване на всички нива на организация.

Следвайки мотото „Ние се грижим за вашите кораби”, Порт Флот Бургас ЕООД се сертифицира за оценка и акредитация от Стандартите за качество и безопасност