ОСА / ОСО

Информация за акциите

Отчети

Към момента няма информация

Общо събрание

Вътрешна информация

Към момента няма информация

Контакти с инвеститорите

Към момента няма информация

Порт Флот – Бургас AД предлага индивидуални решения. Наше задължение е да осигурим качествено обслужване на всички нива на организация.

Следвайки мотото „Ние се грижим за вашите кораби”, Порт Флот Бургас ЕООД се сертифицира за оценка и акредитация от Стандартите за качество и безопасност