За инвеститорите

Информация за инвеститорите

Директор за връзка с инвеститорите :
Хачик Агоп Агопян
тел:+359888928644
тел:+35956822237
email: portflotburgas@gmail.com

Порт Флот – Бургас AД предлага индивидуални решения. Наше задължение е да осигурим качествено обслужване на всички нива на организация.

Следвайки мотото „Ние се грижим за вашите кораби”, Порт Флот Бургас ЕООД се сертифицира за оценка и акредитация от Стандартите за качество и безопасност